Cheese Coffee - Hoa Lan
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Cheese Coffee - Hoa Lan

47G Hoa Lan, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:00
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee