Chè Ngon Cô Ba - Cô Giang
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Chè Ngon Cô Ba - Cô Giang

176 Cô Giang, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee