Chè Liên Đà Nẵng - Trương Công Định
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Chè Liên Đà Nẵng - Trương Công Định

127 Trương Công Định, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:30
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0