Cháo Vịt Bà Quẹo
Quán ăn

Cháo Vịt Bà Quẹo

521 Trường Chinh (Trong Chợ Bà Quẹo), Tân Bình, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0