Cháo Ếch Singapore Geylang Và Đồ Ăn Vặt - Điện Biên Phủ
Quán ăn -Chi nhánh

Cháo Ếch Singapore Geylang Và Đồ Ăn Vặt - Điện Biên Phủ

27/68 Điện Biên Phủ, P. 15, Bình Thạnh, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0