Chả Lụa Cô Út - Shop Online
Shop Online

Chả Lụa Cô Út - Shop Online

Bình Lợi, P. 13, Bình Thạnh, TP. HCM
160,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0