Chả Lụa Cô Út - Shop Online
Shop Online

Chả Lụa Cô Út - Shop Online

Bình Lợi, P. 13, Bình Thạnh, TP. HCM
160,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee