CGV Cinemas - Liberty Central Saigon City Point
Rạp chiếu phim -Chi nhánh

CGV Cinemas - Liberty Central Saigon City Point

Liberty Central Saigon City Point, 59 - 61 Pasteur, Quận 1, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
140,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0