Camellia Tea & Coffee
Café/Dessert

Camellia Tea & Coffee

120/4B Trần Quốc Thảo, P. 7, Quận 3, TP. HCM
7đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0