Cafe Cub
Yêu thích
Café/Dessert

Cafe Cub

Đối diện 4 Vĩnh Hội, P. 4, Quận 4, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 21:30
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0