Café Số
Café/Dessert

Café Số

119 Đường Số 3, P. 15, Quận 11, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
19,000 - 38,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0