Cá Viên Chiên - Tân Trụ - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Cá Viên Chiên - Tân Trụ - Shop Online

22/4 Tân Trụ, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
3,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0