Cá Viên Chiên - Đỗ Nhuận - Shop Online
Shop Online

Cá Viên Chiên - Đỗ Nhuận - Shop Online

30/15/3 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
3,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee