Burger House - Cơm Mì Mã Lai
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Burger House - Cơm Mì Mã Lai

212 Nguyễn Xí, P. 26, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0