Bún Bò Đất Thánh - Shop Online
Shop Online

Bún Bò Đất Thánh - Shop Online

221/16 Đất Thánh, P. 6, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee