Bula Kitchen - Món Rim Sẵn - Dương Đình Hội
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bula Kitchen - Món Rim Sẵn - Dương Đình Hội

27/1C Dương Đình Hội, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
25,000 - 1,500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0