BreadTalk - Phan Xích Long
Tiệm bánh -Chi nhánh

BreadTalk - Phan Xích Long

212 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
13,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0