Bonie & Bupie Pasta - Mỳ Ý - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Bonie & Bupie Pasta - Mỳ Ý - Shop Online

5 - 17 Nhà D Lô J Chung Cư Bình Khánh, Đường F, P. An Phú, Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 22:00
60,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0