Bonie & Bupie Pasta - Mỳ Ý - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Bonie & Bupie Pasta - Mỳ Ý - Shop Online

04 Lô A Chung Cư 1 Ha, Đường H, KP1, P. An Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
60,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee