Bối Bakery - Bánh Bông Lan Trứng Muối - Đồng Đen
Tiệm bánh

Bối Bakery - Bánh Bông Lan Trứng Muối - Đồng Đen

60/43 Đồng Đen, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0