Board Game Station - Sinh Tố Chuối Bó Xôi - 30 Cô Bắc
Café/Dessert, Tiệm bánh -Chi nhánh

Board Game Station - Sinh Tố Chuối Bó Xôi - 30 Cô Bắc

30 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
25,000 - 58,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0