Biscotti - Bánh Hạt Dinh Dưỡng - Phú Thọ Hòa
Café/Dessert -Chi nhánh

Biscotti - Bánh Hạt Dinh Dưỡng - Phú Thọ Hòa

156/74 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:30
60,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0