Big Burger - Hamburger, Beefsteak & Bakery - Đặng Thúc Liêng
Quán ăn -Chi nhánh

Big Burger - Hamburger, Beefsteak & Bakery - Đặng Thúc Liêng

160 Đặng Thúc Liêng, P. 4, Quận 8, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 160,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0