BiaCraft - Lê Ngô Cát
Beer club -Chi nhánh

BiaCraft - Lê Ngô Cát

1 Lê Ngô Cát, Quận 3, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
40,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0