Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Khuôn Việt
Shop Online -Chi nhánh

Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Khuôn Việt

239/51 Khuông Việt, P. Phú Trung, Tân Phú, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 23:59 | 00:00 - 01:30
65,000 - 130,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0