Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Đường số 14
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Đường số 14

22/2 Đường số 14, P. Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 23:59
65,000 - 130,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee