Bếp Nhà Thỏ - Ăn Vặt Online
Shop Online

Bếp Nhà Thỏ - Ăn Vặt Online

129 Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Tân Phú, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 06:50 | 11:30 - 23:59
12,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0