BẾP MẸ TUI - Chân Gà Sả Tắc - 15/43/17 Cầu Xéo
Shop Online

BẾP MẸ TUI - Chân Gà Sả Tắc - 15/43/17 Cầu Xéo

15/43/17 Cầu Xéo, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. HCM
07:00 - 23:59
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0