Bếp Mẹ Ỉn
Nhà hàng

Bếp Mẹ Ỉn

165/50 Nguyễn Thái Bình, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 225,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0