Beoshop - Muối Hảo Hảo - Đào Trí
Shop/Cửa hàng

Beoshop - Muối Hảo Hảo - Đào Trí

Block M2 Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
1đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee