Bento Lunchbox - Shop Online
Shop Online

Bento Lunchbox - Shop Online

2 Lê Văn Linh, P. 12, Quận 4, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
95,000 - 115,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0