Bé Hai Trà - Tea, Coffee & Togo - Hồ Bá Kiện
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Bé Hai Trà - Tea, Coffee & Togo - Hồ Bá Kiện

67 Hồ Bá Kiện, P.15, Quận 10, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 22,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0