Kem Baskin Robbins - Thảo Điền
Café/Dessert -Chi nhánh

Kem Baskin Robbins - Thảo Điền

51 Thảo Điền, P.Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 22:00
45,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0