Baoz Dimsum Restaurant - Lê Đại Hành
Quán ăn -Chi nhánh

Baoz Dimsum Restaurant - Lê Đại Hành

299 Lê Đại Hành, P. 13, Quận 11, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0