Bao's House - Bông Lan Trứng Muối
Shop Online

Bao's House - Bông Lan Trứng Muối

199 Phan Anh, Bình Tân, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
70,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0