Bánh Tráng Trộn - Bà Sáu Kitty - Shop Online
Shop Online

Bánh Tráng Trộn - Bà Sáu Kitty - Shop Online

119/12 Phó Cơ Điều, P. 4, Quận 11, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 21:00
7,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee