Bánh Tráng Trộn - Bà Sáu Kitty - Shop Online
Shop Online

Bánh Tráng Trộn - Bà Sáu Kitty - Shop Online

119/12 Phó Cơ Điều, P. 4, Quận 11, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 21:00
7,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0