Bánh Mì Tuấn Mập - Bánh Mì Chảo & Bò Bít Tết - Lãnh Binh Thăng
Tiệm bánh -Chi nhánh

Bánh Mì Tuấn Mập - Bánh Mì Chảo & Bò Bít Tết - Lãnh Binh Thăng

116 Lãnh Binh Thăng, Quận 11, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
8,000 - 15,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee