Cả Cần - Bánh Bao & Hủ Tiếu Mỹ Tho - Chính Gốc
Yêu thích
Quán ăn

Cả Cần - Bánh Bao & Hủ Tiếu Mỹ Tho - Chính Gốc

110 Hùng Vương, P. 9, Quận 5, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 23:00
20,000 - 44,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0