Bách Hoá Tài Phúc - 45Q Ông Ích Khiêm
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Bách Hoá Tài Phúc - 45Q Ông Ích Khiêm

45Q Ông Ích Khiêm, P. 10, Quận 11, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 23:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0