Bách Hoá Tài Phúc 2 - 80/12/200 Dương Quảng Hàm
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Bách Hoá Tài Phúc 2 - 80/12/200 Dương Quảng Hàm

80/12/200 Dương Quảng Hàm, P. 5, Gò Vấp, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 00:28 | 04:28 - 23:59
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0