B's Mart - 8A Bùi Minh Trực - 30100
Chợ -Chi nhánh

B's Mart - 8A Bùi Minh Trực - 30100

8A Bùi Minh Trực, P.5, Quận 8, TP. HCM
8đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee