B's Mart - 553/73 Nguyễn Kiệm - 30155
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

B's Mart - 553/73 Nguyễn Kiệm - 30155

553/73 Nguyễn Kiệm, P. 9, Phú Nhuận, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
2,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee