B's Mart - 126 Dương Bá Trạc - 30060
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

B's Mart - 126 Dương Bá Trạc - 30060

126 Dương Bá Trạc , P. 2, Quận 8, TP. HCM
8đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
2,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee