ATC Kitchen - Kimbap & Mì Trộn
Yêu thích
Shop Online

ATC Kitchen - Kimbap & Mì Trộn

930B Trường Chinh, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 22:00
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0