Aroma Drinks & Cơm Văn Phòng - 3 Tây Thạnh
Café/Dessert -Chi nhánh

Aroma Drinks & Cơm Văn Phòng - 3 Tây Thạnh

3 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
18,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee