Aroma Coffee & More - Phan Huy Ích
Café/Dessert

Aroma Coffee & More - Phan Huy Ích

22 Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:30
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0