Arani Coffee & Milk Tea - 4 Trần Thái Tông
Café/Dessert -Chi nhánh

Arani Coffee & Milk Tea - 4 Trần Thái Tông

4 Trần Thái Tông, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 20:59
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0