AP Food - Thực Phẩm Đông Lạnh
Shop/Cửa hàng

AP Food - Thực Phẩm Đông Lạnh

B47 Ấp Chánh 1, Tân Xuân, Hóc Môn, TP. HCM
70,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0