Anpha - Chè - Cháo & Súp Tổ Yến - Trường Chinh
Quán ăn -Chi nhánh

Anpha - Chè - Cháo & Súp Tổ Yến - Trường Chinh

912 Trường Chinh, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
3đánh giá trên ShopeeFood
250,000 - 950,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee