Ăn Vặt Tiểu Châu - Các Loại Khô, Ăn Vặt Và Hải Sản Đông Lạnh - Nguyễn Đình Chiểu
Shop/Cửa hàng

Ăn Vặt Tiểu Châu - Các Loại Khô, Ăn Vặt Và Hải Sản Đông Lạnh - Nguyễn Đình Chiểu

575/47 Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Quận 3, TP. HCM
1đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0