Ăn Vặt Ông Kiều - Đường Số 59 - Shop Online
Shop/Cửa hàng, Shop Online

Ăn Vặt Ông Kiều - Đường Số 59 - Shop Online

15/40/84 Đường Số 59, P. 14, Gò Vấp, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
55,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0