Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Cộng Hòa
Nhà hàng -Chi nhánh

Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Cộng Hòa

111 Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
80,000 - 695,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee