Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Cộng Hòa
Nhà hàng -Chi nhánh

Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Cộng Hòa

111 Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
11:00 - 20:30
80,000 - 695,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0