Agata Japan Café - Mì Udon & Matcha Nhật Bản
Café/Dessert

Agata Japan Café - Mì Udon & Matcha Nhật Bản

19 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
09:30 - 18:30
15,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0